Ana sayfa / Krediler / Kefil Olan Kişiye İcra Gelir mi? İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

Kefil Olan Kişiye İcra Gelir mi? İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

Bankalar bazı durumlarda kredi kullanacak olarak kefil isteyebilmektedir ancak kredinin ödenemediği durumlarda kefil olanlar, kefil olan kişiye icra gelir mi? sorusunu sormaktadır. Kefil olacak kişilerin kredi notu da önemlidir. Bilindiği gibi bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken öncelikle kredi notuna ve kredi ödemelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmayacağını anlamak için finansal duruma bakmaktadır. Finansal yapının kredi ödemelerine uygun olmaması durumunda ek teminat istenebilmektedir. Bu teminatlar birisi kefilliktir. Kefilin de kredi notunun riskli olmaması gereklidir. Kefilin anlamı, borçlunun krediyi ödeyememesi durumunda borcun tamamını üstlenmesidir. Bu nedenle kefilin borçlunun mali yapısını bilmesi ve çok iyi tanıması önemli bir ayrıntıdır. Kredinin ödenememesi durumunda banka öncelikle borçlu ile irtibat kurmakta, borcun borçludan tahsil edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Kefil Olan Kişiye İcra Takibi Başlatılır mı?

Kullanılan kredinin toplamda 3 ay ödenmemesi durumunda yasal takip süreci başlatılmaktadır. Bu süreci takip eden ise bankanın yetkilendirdiği avukattır. Avukat öncelikle borcun borçludan tahlisine çalışır. Kredi kullanan kişinin ödeme gücünün bulunmaması durumunda mal varlığı ve mevduat bilgisi sorgulanır. Borçlu da bu olanaklar bulunmuyorsa bu kez kefille ilgili soruşturma başlatılır. Kefil olan kişiye icra gelir mi? sorusu araştırıldığında, kefilin mal varlığına, mevduatına ve maaşına icra işlemi başlatıldığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan borçlunun mal varlığına ipotek konulsa bile alacağın doğrudan kefilden istenmesi de söz konusudur. Bu yasal bir durumdur. Ticari bir iş nedeni ile kefil olunması durumunda Türk Ticaret Kanunu’na göre kefil müteselsil kefildir. Yani borun tüm yasal sonuçlarından sorumludur.

Kefil Olan Kişi Ödediğini Geri Alabilir mi?

Borcun kefilden alınması durumunda ödenen paranın faizi ile birlikte geri alınması mümkündür. Ancak bunun için İcra Müdürlüğü’nde rücu davası açılmalıdır. Rücu davasında sözleşmeye dayalı olması durumunda zamanaşımı on yıldır. Zaman aşımı başlama süresi ise kefilin ödemeye başladığı tarihtir. Kefil olan kişinin ödediği borç tutarını geri alabilmesi için kesinlikle dava açmalıdır. Borçlunun herhangi bir gelirinin bulunmaması da dava açılmasına engel değildir. Dava sonuçlandıktan sonra borçlunun mal edinmesi durumunda kefil alacağını tahsil edebilmektedir. Borçlunun vefatı halinde alacak murislerden de tahsil edilebilmektedir. Sonuç olarak kefil olan kişiye icra gelir mi? denildiğinde bu sorunun cevabı “evet” tir ancak yasal süreçle ödenen paranın geri alınması söz konusu olabilmektedir.

- Bir önceki yazımız olan Kredi Borcum Gecikti Faiz Öder miyim? Ne Kadar Faiz Öderim? başlıklı makalemizde Kredi Borcum Gecikti ve Kredi Borcum Geciktiğinde Ne Yapmalıyım? hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir